Pkoyet

kesoman

Pkoyet

Add "pkoyet" in Kalenjin to your vocabulary. pkoyet, nom Examples of pkoyet Indefinite article: p

Ketit

kesoman

Ketit

Add "ketit" in Kalenjin to your vocabulary. ketit, nom Examples of ketit Indefinite article: keti

Mbiret

kesoman

Mbiret

Add mbiret in Kalenjin to your vocabulary. mbiret Examples of mbiret Indefinite article: mbiret a D

Samakchat

kesoman

Samakchat

Add "samakchat" in Kalenjin to your vocabulary. samakchat, nom Examples of samakchat Indefinite a

Lakwet Ab Kasit

kesoman

Lakwet Ab Kasit

Add "lakwet ab kasit" in Kalenjin to your vocabulary. lakwet ab kasit, nom Examples of lakwet ab k

Amitwogik

kesoman

Amitwogik

Add amitwogik in Kalenjin to your vocabulary. amitwogik Examples of amitwogik Indefinite article:

Gaa

kesoman

Gaa

Add "gaa" in Kalenjin to your vocabulary. gaa, nom Examples of gaa Indefinite article: gaa a Defi

Egarto

kesoman

Egarto

Add "egarto" in Kalenjin to your vocabulary. egarto, nom Examples of egarto Indefinite article: e

Telepishen

kesoman

Telepishen

Add telepishen in Kalenjin to your vocabulary. telepishen Examples of telepishen Indefinite artic