Kakuuyet Nebo "Master Kg - Jerusalema"

kesoman

Kakuuyet Nebo "Master Kg - Jerusalema"

Ikuye "Master KG - Jerusalema". Egu "Jerusalema" tyendo a. Egu kutit Nebo tyendo Zulu. Kakuuyet Ikuy